Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods. 1 TMG zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení zákona. Akonáhle sa o takomto porušení dozvieme, okamžite takýto obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení práva opodstatnená. Akonáhle zistíme akékoľvek porušenie právnych predpisov, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Príspevky tretích strán sú takto označené. Na rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh použitia nad rámec autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Prevádzkovatelia týchto stránok sa vždy snažia rešpektovať autorské práva iných osôb alebo používať ich vlastné diela alebo diela bez licencie.

Zdroj: Zrieknutie sa zodpovednosti od eRecht24.de. Právne poradenstvo od RA Sören Siebert.

sk_SKSlovak