Vastuu

Vastuu sisällöstä

Sivujemme sisältö on laadittu suurella huolellisuudella. Sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja ajankohtaisuudesta emme kuitenkaan voi ottaa mitään takuuta. Palveluntarjoajana olemme TMG:n 7 § Abs.1 §:n mukaisesti vastuussa näiden sivujen sisällöstä yleisten lakien mukaisesti. TMG:n 8-10 §:n mukaan emme ole palveluntarjoajana velvollisia valvomaan siirrettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Tämä ei vaikuta yleisten lakien mukaisiin velvollisuuksiin poistaa tai estää tietojen käyttö. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollista vasta siitä lähtien, kun konkreettisesta lainrikkomuksesta on saatu tieto. Heti kun saamme tietää tällaisista rikkomuksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

Linkkien vastuu

Tarjouksemme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siksi emme voi ottaa vastuuta näistä ulkoisista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä on aina vastuussa kyseisten sivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten varalta linkittämishetkellä. Laittomia sisältöjä ei ollut tunnistettavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei ole järkevää ilman konkreettisia todisteita rikkomuksesta. Heti kun saamme tietää mahdollisista lainrikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

Tekijänoikeus

Sivuston ylläpitäjien näillä sivuilla olevaan sisältöön ja teoksiin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia. Kolmansien osapuolten tuotokset on merkitty sellaisiksi. Monistaminen, käsittely, jakelu ja kaikenlainen käyttö tekijänoikeuslain rajojen ulkopuolella edellyttää asianomaisen tekijän kirjallista suostumusta. Näiden sivujen lataaminen ja kopioiminen on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Näiden sivujen ylläpitäjät pyrkivät aina kunnioittamaan muiden tekijänoikeuksia tai käyttämään omia tai lisenssivapaita teoksia.

Lähde: Vastuuvapauslauseke eRecht24.de. Oikeudellinen neuvonta RA Sören Siebertiltä.

fiFinnish